ETAIS tuumiktaristu kasutamiseks on ETAIS nõukogu kehtestanud kasutustingimused ja korra.

PDF: ETAIS_tuumiktaristu_kasutustingimused_ja_kord

DDOC: ETAIS_tuumiktaristu_kasutustingimused_ja_kord