ETAIS tuumiktaristu koosneb järgmistest ressurssidest:

Tartu Ülikool

Arvutusklaster Rocket - 140 arvutusserverit (2 x Intel Xeon E5-2660v2, 64GB RAM, 1TB HDD)
- suure mäluga server (8 x Intel Xeon E7-2850, 2TB RAM, 3TB local storage)
- 4 kiirendikaartidega serverit (2 x Intel Xeon E5-2660v2, 2x Intel Xeon Phi, 64GB RAM, 1TB HDD)
- 2 virtualiseerimisserverit (2 x Intel Xeon E5-2660v2, 128GB RAM, 2TB local storage)
- InfiniBand kõigi serverite vahel- u 1.2 PB salvestusmahtu
Arvutusklaster Vedur - 80 arvutusserverit (2 x AMD Opteron 6276, 48GB RAM, 512GB HDD)
- suure mäluga server (8 x Intel Xeon X7550, 512GB RAM, 1TB local storage)
- InfiniBand kõigi serverite vahel- u 130 TB salvestumahtu

Tallinna Tehnikaülikool

Arvutusklaster - 232 arvutusserverit (2 x Intel Xeon, 48GB RAM, 1TB HDD)
- suure mäluga server (1TB RAM)
- InfiniBand
- 144 TB salvestusmahtu

Keemilise ja Bioloogilise
Füüsika Instituut (KBFI)

Arvutusklaster - 50 arvutusserverit (2x Intel Xeon E5-2630v3, 96GB RAM, 18TB HDD)
- 128 arvutusserverit (2x Intel Xeon E5-2660, 64GB RAM, 9-18TB HDD)
- 30 arvutusserverit (2x AMD Opteron 6172, 48GB RAM, 2TB HDD)
- 10Gbit ühendused kõigi serverite vahel
- 2,65PB kettapinda andmehoidlas

Hariduse Infotehnoloogia
Sihtasutus (HITSA)

Keskteenused - Kasutajate tuvastamise süsteem TAAT
- Monitooringusüsteem
Arvutusklaster - 41 arvutusserverit (2x Intel Xeon 4core/6core, 24-48 GB RAM, 10krpm HDD)
- 8 Nvidia Tesla K20m GPGPU (2496 tuuma, 5 GB RAM)
- 32 Nvidia Tesla T10 GPGPU (240 tuuma, 4 GB RAM)
- 10GbE ühendused
- 64 TB jagatud salvestusruumi